Výstavy

samostatné výstavy:

skupinové výstavy:

Zkušební provoz
Galerie Mánes, Praha, 1995

Skupinová výstava v galerii Mánes. Kurátoři Jiří a Jana Ševčíkovi si ode mě vybrali obraz Kruhy a pruhy, který do své sbírky později zakoupil Richard Adam.