Výstavy

samostatné výstavy:

skupinové výstavy:

Rozhněvaná planeta,
Galerie NTK, Praha, 2017

Výstava v NTK s mezinárodní účastí, kurátoři Milan Mikuláštík a Milan Kreuzzieger. Přispěl jsem nápisem Never eat people, vyřezáno na plotru, černá folie. Rozměry 200 x 6000 cm.