Výstavy

samostatné výstavy:

skupinové výstavy:

REMIXY
Galerie MXM, Praha 2000

Výstava obrazů v dnes již neexistující galerii MXM.

 

> Obrazy z této výstavy