Výstavy

samostatné výstavy:

skupinové výstavy:

ILEGAL PARTICIP No. 1
Designblok, Praha 2008

Design blok Karlín: Toto je první z předpokládané série ilegálních participů na legálních výstavách. Přikládám text, který jsem rozeslal elektronickou poštou: „Čus spoluumělci, rozhodl jsem se že budu ilegálně participovat na výstavách které uznám za vhodné, neboť času je málo, smrt se blíží. Doufám že se tím nikoho nedotknu.Váš Ivan“. Zjištění, že si můžu dělat co chci, mě nesmírně nadchlo, osvobodilo. Nápis na budově vydržel celý den.