Výstavy

samostatné výstavy:

skupinové výstavy:

DĚLNÍK UMĚNÍ
Karlín Studios, Praha 2006

Výstava v Karlín Studios. Poprvé po dlouhé době jsem dostal k dispozici nějaký větší prostor a tak jsem se ho snažil použít pro jakousi retrospektivu nebo best of, co mi po stěhování zbylo v ateliéru.