Výstavy

samostatné výstavy:

skupinové výstavy:

DIPLOMANTI
Strahovský klášter, Praha 1997

Společná výstava diplomantů AVU. Jako diplomní projekt jsem měl sérii 16 obrazů. Vedoucím ateliéru byl Vladimír Skrepl a Jiří Kovanda.

 

> Obrazy z této výstavy