Výstavy

samostatné výstavy:

skupinové výstavy:

ČÍ JE TO MĚSTO
Karlín studios, Praha, 2011

Nápis Město je urážka duše je parafrází výroku indiánského náčelníka Seattla- město je urážka pro uši rudého muže. Vzhledem k velkým rozměrům písmen na výšku 2 m bylo technicky náročné písmena zavěsit na vlasce na fasádu. Instalace probíhala během vernisáže, takže šlo i o jakousi nechtěnou performance.