Výstavy

samostatné výstavy:

skupinové výstavy:

TEXT.CZ
Galerie Šternberg 2008

Skupinová výstava, která byla zaměřena pouze na text a jeho použití jako uměni /Jan Nálevka, Jan Šerých, Ivan Vosecký/.
Na výstavu jsem použil dva texty, první český, druhý anglický. První text je volnou parafrází učení advaity indického učitele Rameshe Balsecara, druhý text je citací textu zpěvačky P. J. Harvey. Tyto dva texty se vzájemně doplnují, přestože se zdánlivě významově vyvracejí. Technika-sprejované šablony na zdi.