Výstavy

samostatné výstavy:

skupinové výstavy:

V roce 1998 jsem v pohoří Bílý kůň po požití psychotropních látek obdržel správu. V okamžiku, kdy lidé opustili lovecký způsob života a vyměnili svobodu otevřené oblohy za jistotu sklizně, nastala éra pálení lesů. Symbioza byla porušena, populace roste, planeta se přehřívá.
Jsme naprogramované psychosomatické organismy. Vina spočívá v iluzorním pocitu osobního konatelství. Z absolutního hlediska nemůže být nikdo z ničeho obviňován.
21 prosince 2012 prý nastane nová éra lidstva. Kosmická energie prostoupí hmotu celé planety a vědomí každé bytosti přejde do astrální sféry. Převládajícím pocitem bude štestí a blaženost.

 

SAFE
Karlín Studios, Praha 2007

Skupinová výstava jejíž kurátorkou byla Veronika Drahotová. Na tomto textu jsem pracoval poměrně dlouho a snažil jsem se reagovat na zadání a kontext výstavy. Celý text by se dal chápat i jako báseň. Text jsem původně napsal od ruky na zeď, ale kurátor ho raději posléze vytiskl na papír.