Výstavy

samostatné výstavy:

skupinové výstavy:

Neighborhood Boogle Woogle, Agoraphilia
Hunt Kastner, Praha, 2019

Skupinová výstava v Hunt Kastner, kurátorem Milan Mikuláštík, pro výstavu jsem vytvořil cca 30 plakátů, které byly vylepeny na oficiálních plochách na Žižkově s textem Všem dostupná euthanásie.