Výstavy

samostatné výstavy:

skupinové výstavy:

Homo Mathematicus
Galerie NTK, Praha 2012

Společná výstava v galerii NTK. Kurátortem byl Milan Mikuláštík. Dohodli jsme se na textu Soucit bratři soucit, vyřezáno na plotru, stříbrná folie. Rozměry 120 x 350 cm