Výstavy

samostatné výstavy:

skupinové výstavy:

Ostrovy odporu,
NG - Veletržní palác, Praha, 2012

Společná výstava ve Veletržním paláci. Kurátoři Jiří Ševčík a Edith jeřábková, ode mě si vybrali dva obrazy a jakousi parafázi textu Umění je přepych.